LOADING STUFF...
K a m e d i a

Loading Website

מסתגלים לדיגיטל

פיתוח כישורים דיגיטליים

שפרו את הכישורים הדיגיטליים של עובדי הארגון באמצעות תוכנית ההכשרה שלנו והתאימו את התרבות הארגונית לעידן הכלכלה הדיגיטלית.

למדו כיצד

קורסים מעשיים לפיתוח כישורים דיגיטליים

קדמו את תהליכי הדיגיטל והחדשנות בארגון באמצעות הקניה של ידע וכלים פרקטיים, אשר יסייעו לעובדים ולמנהלים ליזום ולנהל תהליכים ופרויקטים תוך שימוש במתודולוגיות וטכנולוגיות דיגיטליות.

למה כדאי ללמוד בקורסים שלנו?

קידום שפה משותפת מוכוונת-דיגיטל

90%

הבנת המגמות המובילות בדיגיטל

85%

שיפור האוריינות בתחום הדיגיטל והדאטה

95%

ייזום וניהול פרויקטים דיגיטליים

95%

הרחבת השימוש בכלים דיגיטליים

85%

הכשרת סוכני שינוי ארגוני

90%

עיצוב והובלה של תהליכים דיגיטליים

75%

הרחבת הסינרגיה הארגונית

95%
  אוריינות
דיגיטלית
טכנולוגיה
שיווק
שירות
מכירות
תפעול
משאבי אנוש
כספים
לוגיסטיקה
ייצור

טרנספורמציה לכולם

בניית תרבות של חדשנות דיגיטלית

"חשיבה דיגיטלית" היא מיומנות שימושית ורבת תועלת עבור כל אחד מהמנהלים בארגון. במילים אחרות, כדי לבנות ארגון דיגיטלי מתקדם המבסס את החלטותיו על נתונים, חייבים להתחיל בלמידה. משתתפים מחוץ ליחידות הליבה הדיגיטליות (צוותי הדיגיטל / השיווק / הטכנולוגיה) יפיקו את מרב התועלת מהקורסים, וההכשרות שלנו, ואילו עבור המומחים הדיגיטליים בארגון מדובר בהזדמנות ללמוד תחומי מומחיות חדשים ולחזק את המיומנויות קיימות.

כיצד אנו מעבירים את הידע

קמדיה מתמחה בהנגשה והפעלת תוכניות מעשיות, מקיפות ואינטראקטיביות לכלל עובדי הארגון.
חוויית הלמידה מועשרת בהתנסויות מעשיות וכוללת אינטראקציה ומעורבות בין הלומדים.

הדרכות היברידיות – אונליין ובמשרדי החברה
הערכת רמת הידע לפני הלמידה ואחריה
ניתוח מקרי בוחן רלוונטיים בענף
סקרים, דיונים ומבחנים
למידת עמיתים
התנסות מעשית
סדר יום מותאם לצרכים הלימודיים
חיבור החומר הנלמד לתוצאות אסטרטגיות
מבוסס על ניסיון עסקי מעשי
למידה מבוססת פרויקטים
הכשרה פנים ארגונית של מדריכים (Train the Trainer)
התמקדות בשיעורים מעשיים