LOADING STUFF...
K a m e d i a

Loading Website

הקהילה שלנו

העצמה באמצעות חדשנות ודיגיטל

טרנספורמציה דיגיטלית היא אחד הזרזים הגדולים ביותר בעידן החדש של הכלכלה הדיגיטלית. מדובר בתופעה החורגת מעבר לגבולות הטכנולוגיה או הפרסום הדיגיטלי, ומייצגת את המודרניזציה של העסק החדש.

מועדון מומחי הדיגיטל והחדשנות הישראלי הוא שותף של מועדון ה-CDO Club העולמי, שנוסד בספטמבר 2015 במטרה לעזור לחבריו להפוך לסוכני שינוי ולהוביל את הארגונים שלהם במסע הדיגיטלי באמצעות שיתוף ידע והקצאת משאבים לניהול הטרנספורמציה העסקית.

פעילויות המועדון שלנו

ועידות דיגיטליות גלובליות
אירועי חדשנות מגזריים
שולחנות עגולים
קורסים והדרכות
פרסי CDO Impact
טרקלין מנהלים בכירים

הצטרפו לקהילת הדיגיטל והחדשנות שלנו,
והפכו למומחי בטרנספורמציה דיגיטלית.

הצטרפו אלינו