LOADING STUFF...
K a m e d i a

Loading Website

מתפתחים עם הנתונים

אסטרטגיית דאטה ואנליזה של נתונים

פתחו ושפרו את התוצאות העסקיות שלכם עם מודלים מבוססי דאטה לחיזוי וניתוח אנליטי

למדו כיצד

הרחיבו את הפעילות העסקית שלכם עם שירותי הדאטה שלנו

אנו עוזרים ללקוחותינו להגביר ולהאיץ את הטרנספורמציה העסקית באמצעות ייעוץ בשלושה תחומים עיקריים: אסטרטגיית דאטה, תפעול וניתוח נתונים, חדשנות בתחומי הדאטה והאנליזה.

אסטרטגיית
דאטה

ארגונים המעוניינים במעבר מהיר לסביבה מבוססת נתונים, זקוקים לתוכנית שתקדם את מסע הטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם ותתייחס לנתונים כאל נכס ארגוני.
אנחנו מציעים שירותי בנייה ויישום אסטרטגיית דאטה, הטמעה של מערכות ניתוח נתונים, פיתוח מודלים תפעוליים מבוססי מידע וסיוע ביצירת תרבות ארגונית מבוססת נתונים.

Data Strategy Data Driven culture Map Data Operational Model Data Infrastructure Design Data Democratization Plan

האצת הדיגיטיל
באמצעות שימוש בדאטה

התפיסה הרווחת כיום היא שמידע ונתונים הם מרכיבי מפתח בהצלחת הפעילות הדיגיטלית בכלל ומימוש היעדים של הנכסים הדיגיטליים בפרט. אבל לא כל הארגונים אוספים ומנתחים את נקודות המידע הללו.
כחלק מהשירותים שלנו, אנחנו עוזרים ללקוחותינו לזהות ולמנף את הנתונים לטובת אופטימיזציה של הפעילות הדיגיטלית, לרבות שיפור מוצרים ותהליכים, אפיון דיגיטלי של פרופילי משתמשים, מיפוי נקודות המגע והדאטה במסע הלקוח, לצד בניית תוכנית לאינטגרציית נתונים ומחסני נתוני לקוח.

Customer 360O Profile Personalization models product improvement plan Data points analysis Improved user flow Improved overall conversation

ניתוח בגרות
ניהול הדאטה בארגון

על מנת לסייע ללקוחותינו בדרך למימוש הכוח הטמון בנתונים שלהם, הפיכתם לנכס ארגוני, ויצירת תובנות עמוקות לצד פיתוח יכולות אנליטיות מתקדמות, אנו מודדים את האפקטיביות של השימוש בנתונים בארגון, מזהים הזדמנויות בעלות ערך וממליצים על תוכנית מעשית לביצוע.

Technology maturity assessment Data governance gap analysis Advanced analytics assessment

אופטימיזציה של
פלטפורמות דאטה

למרות שארגונים רבים מסתמכים היום על מגוון פלטפורמות לניתוח ואופטימיזציה של נתונים, לרוב אין בידיהם את המשאבים למקסם את הערך ולייעל את ההשקעה שלהם בפלטפורמות אלו.
אנחנו עוזרים ללקוחותינו באמצעות אופטימיזציה של יישומים, שירותים ותהליכי עבודה מבוססי נתונים כך שניתן יהיה למקסם את החזר ההשקעה בפלטפורמות הנ"ל תוך מימוש היעדים העסקיים של הארגון.

בחינה של ארכיטקטורת
הדאטה הארגונית

באמצעות ביצוע הערכה המבוססת על ניתוח הנתונים בארגון ומאפייני התשתיות הרלוונטיות, דרישות האינטגרציה, הדרישות התפעוליות וצורכי האבטחה שלכם, אנו מציעים הכוונה וסיוע בהקמה נכונה של ארכיטקטורת דאטה, לרבות תכנון ועיצוב בסיסי נתונים, ניהול טרנזקציות והטמעה של פתרונות תשתיתיים מתאימים.

שירותי יישום
מערכות בינה עסקית

בינה עסקית היא אבן הפינה לניהול נתונים ומידע אפקטיבי וקבלת החלטות מושכלות. במסגרת שירותינו אנו מציעים תמיכה בפיתוח ויישום מערכות BI תוך מיפוי משאבי המידע בארגון, תהליכי הסבה של נתונים ויישום כלי אנליטיקה וניתוח.

שירותי הנדסת
נתונים

לצד שירותי האסטרטגיה אנו מספקים ללקוחותינו שירותי הנדסת נתונים במטרה לשפר ולייעל את תהליכים הקשורים בתפעול והניטור השוטף של הנתונים המובנים ובלתי מובנים בארגון. שרותים אלו כוללים ניקוי נתונים, תיקוף נתונים, הסבה של נתונים ותחזוקה שוטפת.

שירותי ניהול
נתונים

אנו מסייעים ללקוחותינו למצות עד תום את הפוטנציאל הטמון בניתוח הנתונים כאמצעי להשגת היעדים האסטרטגיים שלהם. שירותי ניהול הנתונים שלנו כוללים בין היתר, אופטימיזציה של תוכניות ניהול דאטה, חקר ביצועים וגילוי מגמות, חיזוי תקציבי, תכנון פיננסי, ותהליכי אנליזה הקשורים בלקוחות הארגון.

ביג דאטה
ואינטגרציית מערכות IOT

שירותי האינטגרציה שלנו מאפשרים ללקוחותינו לשלב, לנתח ולאחסן ביג דאטה ממספר מקורות שונים, לרבות נתונים מחיישני IOT, אינטראקציות התנהגותיות של משתמשים בערוצים דיגיטליים, מידע מרשתות חברתיות וכד'. מידע אינטגרטיבי זה משמש למידול אנליטי וחזוי מתקדם בזמן אמת.

פרסונליזציה
מבוססת נתונים

הנגשה של תוכן מותאם אישית, המלצות ויצירת חוויות לקוח פרסונלית הם מהגורמים העיקריים להצלחת הארגון בסביבה התחרותית של ימינו. באמצעות יצירת מודלים פרסונליים מבוססי דאטה אנו מספקים ללקוחותינו הזדמנות להבין טוב יותר את הצרכנים שלהם ולגבש מסרים ותוכן רלוונטי לצד הזדמנויות מכירה מדוייקות יותר – החל משלבי המודעות הראשוניים, דרך האינטראקציות הפיזיות והדיגיטליות וכלה בפעילויות התמיכה והנאמנות.